• BMAT
  SAT & CU-AAT
  รูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์

  เรียนที่สาขา

  การเรียนที่สาขา ตอบโจทย์สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนผ่านอุปกรณ์ที่ครบครันของออนดีมานด์ อีกทั้งมีพี่ๆ ที่พร้อมคอยให้ความช่วยเหลือน้องๆ

  เรียนผ่าน Anywhere

  Anywhere แอปพลิเคชั่นที่ไม่ว่าจะ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ เป็นอีกขั้นของนวัตกรรมที่ช่วยให้น้องๆ สามารถจัดตารางเรียนเองได้

  บทความที่น่าสนใจ