keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

MED CU Package

รหัส : 5713-S01

ความยาววิดีโอ 198 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 238 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿41,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

พิเศษ อัปเดตแนวข้อสอบจริง CU-AAT Math ปีล่าสุด 2023-2024
คอร์ส CU-AAT Verbal ทะยอยลงระบบเริ่มเรียนได้ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป

ครูผู้สอน

CU-AAT Math สอนโดย พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Aberdeen, UK
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 1 (เหรียญทอง) วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • ผู้คิดค้นเทคนิคการบริหารเวลาในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

 

CU-AAT Verbal สอนโดย ดร.พี่กั๊ก - ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

 • ปริญญาเอก ด้านการศึกษา จาก University of Glasgow, UK
 • ปริญญาโท ด้านการศึกษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จาก University of Glasgow, UK
 • ปริญญาโท สาขา Molecular Genetics and Genetic Engineering จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

TBAT Physics สอนโดย พี่อิ๊งค์ - บูรณ์พิภพ ศิริโรจน์รัตนะ

 • ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชา Mathematics & Science มากกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์สอนวิชาที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาฯ เช่น CU-ATS Physics
 • ปริญญาโท Master of Science in Pure Mathematics (GPA 3.94) จากวิศวะ จุฬาฯ
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 (GPA 3.92) จากวิศวะ จุฬาฯ

 

 TBAT Chemistry สอนโดย พี่ก๊อฟ - ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล

 • ปริญญาโทจาก London School of Economics, London, UK
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากวิศวะ จุฬาฯ
 • เหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. (2 ปีซ้อน)
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการสอนวิชาเคมี เช่น สอวน.เคมี, วิชา CU-ATS Chemistry (โดยจุฬาฯ)

 

TBAT Biology สอนโดย พี่เคนจิ - จิรภัทร วงศ์มหเจริญ

 • ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการ ( Biotechnology, Bioprocessing and Business Management) จาก University of Warwick, UK
 • ปริญาตรี ด้านชีวการแพทย์ (Biomedical Science) จาก University of Warwick, UK
 • เชี่ยวชาญด้านการสอนข้อสอบชีววิทยา ภาคอินเตอร์ เช่น TBAT, BMAT, MCAT, IGCSE, IB, A-Level

 

เหมาะสำหรับ

 • น้องที่ต้องการเตรียมเนื้อหา CU-AAT และ TBAT เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ จุฬาฯ หรือคณะแพทย์อื่นๆ ที่มีการประกาศใช้คะแนน
 • น้องที่มีพื้นฐานวิทย์และคณิตยังไม่แข็งแรง หรือไม่คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาคภาษาอังกฤษมาก่อน
 • ต้องการเตรียมตัวให้ครบในแพ็กเดียวทุกวิชา พร้อมทุกเนื้อหาและทำโจทย์เสริมทักษะ

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

แพ็กเกจสุดคุ้ม! เตรียมเนื้อหาครบทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบคณะแพทย์ จุฬาฯ รอบพอร์ตฟอลิโอ ภายในแพ็กประกอบไปด้วย

5868 Intensive course for CU-AAT Math (ตำราเรียน 1 เล่ม พร้อมคอร์สแถมอีก 1 เล่ม)

5128 Intensive course for CU-AAT Verbal (ตำราเรียน 1 เล่ม)

5123 Intensive course for TBAT Physics (ตำราเรียน 2 เล่ม)

5124 Intensive course for TBAT Chemistry (ตำราเรียน 2 เล่ม)

5125 Intensive course for TBAT Biology (ตำราเรียน 2 เล่ม)

ภายในคอร์สเรียนน้อง ๆ จะเรียนได้เนื้อหาแบบเข้มข้นมากที่สุดใน 198 ชั่วโมง ทั้ง CU-AAT และ TBAT กับครูผู้เชี่ยวชาญตัวจริง มีประสบการณ์สอนข้อสอบอินเตอร์ สอนครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบตาม Blueprint ของผู้จัดสอบ (CU-ATC) และฝึกฝนการทำข้อสอบกับแนวโจทย์จริง (Practice tests) ซึ่งจะเป็นสไตล์โจทย์ข้อสอบภาคอินเตอร์ของ CU-TEST เพื่อให้น้องนำไปใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ

เนื้อหาและข้อสอบในคอร์สเรียนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้อง ๆ ได้คุ้นเคยภาษาที่ใช้ในการออกข้อสอบ (แต่สอนด้วยภาษาไทย)

เรียนกับ ignite มั่นใจได้ เราพร้อมอัปเดตเนื้อหาฟรี! จากแนวข้อสอบจริงหลังการจัดสอบรอบทดลอง และเรายังมีการดูแลเสริมที่มาพร้อมกับแพ็กเกจคอร์สเรียนอีกด้วย

 

Pathway to Success

กิจกรรมเสริมทักษะที่มาพร้อมกับคอร์สเรียนเพื่อน้อง ignite โดยเฉพาะ

 • แถมฟรี! คอร์ส Pre CU-AAT Math จำนวน 13 ช.ม. สำหรับปูพื้นฐานก่อนเรียน CU-AAT Math เหมาะกับน้องที่ไม่เคยเรียน SAT Math มาก่อน (ได้รับตำราแยก 1 เล่มและไฟล์เรียนดูได้ใน Anywhere CU-AAT Math และบางส่วนสามารถสแกนดูจาก qr code ในตำราได้)
 • Mock TBAT สอบสนามจำลอง TBAT ครบ 3 วิชา เช็กความพร้อมก่อนลงสนามจริง
 • ติวฟรี Boost Up! ก่อนสอบ สรุปและทวนเนื้อหาส่วนสำคัญเพื่ออัปคะแนน High Score
 • กิจกรรม Workshop เพื่อการเตรียมตัวสอบเข้าสู่คณะแพทย์ต่าง ๆ ในรอบพอร์ตฟอลิโอ
 • Experience Hub คลังความรู้จากรุ่นพี่ติดตัวจริงมาแชร์ประสบการสอบเข้า และตัวอย่างการสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ครบทั้งคณะแพทย์ ทันตะยอดฮิต
 • Portfolio Grooming กิจกรรมช่วยพัฒนาและแนะแนวการนำเสนอผลงานบนพอร์ตฟอลิโอของน้อง ๆ ให้โดดเด่นในแบบฉบับ The Best Version of Yourself
 • Portfolio Check-Up รวมพลรุ่นพี่ ignite Alumni มาตรวจพอร์ตให้น้องแบบฟรี ๆ พร้อมรับ feedback เพิ่มเติมจากรุ่นพี่แบบลงลึกแต่ละมหาวิทยาลัย
 • Mock Interview เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของแพทย์ทุกคณะให้น้องเพื่อเป็นตัวจริง!

และอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี มาเสริมความแข็งแกร่งให้น้องทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนอกห้องเรียน

บทเรียน

CU-AAT Math(v.3)
 • ทำความรู้จักกันก่อนเรียน
 • Intensive CU-AAT Math
 • QUIZ 16 ข้อ
 • อัพเดตแนวข้อสอบ CUAAT Math ปีล่าสุด 2024
 • Online Solution
 • Link รวมเอกสาร Events
 • Chapter 1: Linear motion
 • Chapter 2: Law of Motion 1
 • Chapter 3: Law of Motion 2
 • Chapter 4: Motion 1
 • Chapter 5: Motion 2
 • Chapter 6: Work and Energy
 • Chapter 7: Momentum
 • Chapter 8: Electrostatic
 • Chapter 9: Current and Circuits
 • Chapter 10: Magnetism
 • Chapter 11: Waves 1
 • Chapter 12: Waves 2
 • Chapter 13: Atomic Physics
 • Chapter 14: Nuclear Physics
 • Explained Solutions for TBAT Physics
 • Strategy
 • Chapter 1: Laboratory
 • Safety Skill
 • and Fundamental Chemistry
 • Chapter 2: Atomic Structure and Properties od Elements and Compounds
 • Chapter 3: Bonding and Intermoleculae Force
 • Chapter 4: Mole and Chemical Formula
 • Solution
 • and Stoichiometry
 • Chapter 5: Gases
 • Chapter 6: Reaction Rates
 • Chapter 7: Chemical Equilibrium
 • Parctice Test
 • Online Solution
 • Unit 1: Cell theory
 • Unit 2: Genetics and Evolution
 • Unit 3: Biological diversity
 • Unit 4: Plants
 • Unit 5: Organ system
 • Unit 6: Diseases and body defense
 • Writing
 • Reading
 • Full Test Form 1
 • Full Test Form 2