keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

CU-AAT Pack

รหัส : 5715-S01

ความยาววิดีโอ 72 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 87 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿18,900.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

พิเศษ อัปเดตแนวข้อสอบจริง CU-AAT Math ปีล่าสุด 2023-2024

เนื้อหา CU-AAT Verbal ทะยอยลงระบบและจัดส่งตำราตั้งแต่ 12 June 2024 เป็นต้นไป

 

ครูผู้สอน

CU-AAT Math สอนโดย พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Aberdeen, UK
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 1 (เหรียญทอง) วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • ผู้คิดค้นเทคนิคการบริหารเวลาในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

 

CU-AAT Verbal สอนโดย ดร.พี่กั๊ก - ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

 • ปริญญาเอก ด้านการศึกษา จาก University of Glasgow, UK
 • ปริญญาโท ด้านการศึกษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จาก University of Glasgow, UK
 • ปริญญาโท สาขา Molecular Genetics and Genetic Engineering จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

เหมาะสำหรับ

 • น้องที่ต้องการเตรียมเนื้อหา CU-AAT Math & Verbal เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะอินเตอร์ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เช่น แพทย์ จุฬาฯ, BBA, JIPP, CommArt (BCM) และคณะอื่นๆ อีกมากมาย

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

แพ็กเกจ CU-AAT สุดคุ้ม! เตรียมเนื้อหา CU-AAT Math และ Verbal ครบทั้ง 2 วิชา พร้อมสอบทันที

ภายในแพ็กประกอบไปด้วย

5868 Intensive course for CU-AAT Math (ตำราเรียน 1 เล่ม พร้อมคอร์สแถมอีก 1 เล่ม)

5128 Intensive course for CU-AAT Verbal (ตำราเรียน 1 เล่ม)

 

คอร์ส CU-AAT Math

คอร์สเรียนนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนผ่านเทคนิค F-800 ที่คิดค้นโดยพี่ภัทร์ Guru Math ที่จะช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ของน้องง่ายและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผ่านการสรุปเนื้อหาสำคัญครบทุกหัวข้อแบบกระชับ พร้อมตัวอย่างจากแบบฝึกหัดครบทุกบทตามแนวข้อสอบจริงเพื่อให้น้องพิชิต High Score นอกจากนี้ยังมี CU-AAT Math Paper แนวข้อสอบเก่าเพื่อให้น้องฝึกการบริหารเวลาในห้องสอบ

แถมฟรี เนื้อหา Pre CU-AAT Math เพื่อปูพื้นฐานก่อนเรียน จำนวน 13 ช.ม. สำหรับน้องที่ไม่เคยเรียนคอร์ส Math มาก่อน

 

คอร์ส CU-AAT Verbal

คอร์สเรียนสุดเข้มข้นสำหรับการเตรียมสอบเข้าคณะอินเตอร์ของจุฬาฯ โดยเฉพาะคณะแพทย์ ภายในคอร์สเรียนนี้น้องๆ จะได้เรียนเนื้อหาที่ครบทั้งพาร์ท Reading และพาร์ท Writing รวมทั้งรู้จักลักษณะข้อสอบและปูพื้นฐานรูปแบบคำถามที่จะเจอในข้อสอบ นอกจากนี้น้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบเต็ม 3 ชุด ไม่ซ้ำที่ไหน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบ เสริมด้วยเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูง

แถมฟรี! Quizlet คลังคำศัพท์ ที่จำเป็นไว้ให้น้องๆท่องก่อนเข้าห้องสอบ

 

Pathway to Success

กิจกรรมเสริมทักษะที่มาพร้อมกับคอร์สเรียนเพื่อน้อง ignite โดยเฉพาะ

 • แถมฟรี! คอร์ส Pre CU-AAT Math จำนวน 13 ช.ม. สำหรับปูพื้นฐานก่อนเรียน CU-AAT Math เหมาะกับน้องที่ไม่เคยเรียน SAT Math มาก่อน (ได้รับตำราแยก 1 เล่มและไฟล์เรียนดูได้ใน Anywhere CU-AAT Math และบางส่วนสามารถสแกนดูจาก qr code ในตำราได้)
 • Mock TBAT สอบสนามจำลอง TBAT ครบ 3 วิชา เช็กความพร้อมก่อนลงสนามจริง
 • ติวฟรี Boost Up! ก่อนสอบ สรุปและทวนเนื้อหาส่วนสำคัญเพื่ออัปคะแนน High Score
 • กิจกรรม Workshop เพื่อการเตรียมตัวสอบเข้าสู่คณะแพทย์ต่าง ๆ ในรอบพอร์ตฟอลิโอ
 • Experience Hub คลังความรู้จากรุ่นพี่ติดตัวจริงมาแชร์ประสบการสอบเข้า และตัวอย่างการสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ครบทั้งคณะแพทย์ ทันตะยอดฮิต
 • Portfolio Grooming กิจกรรมช่วยพัฒนาและแนะแนวการนำเสนอผลงานบนพอร์ตฟอลิโอของน้อง ๆ ให้โดดเด่นในแบบฉบับ The Best Version of Yourself
 • Portfolio Check-Up รวมพลรุ่นพี่ ignite Alumni มาตรวจพอร์ตให้น้องแบบฟรี ๆ พร้อมรับ feedback เพิ่มเติมจากรุ่นพี่แบบลงลึกแต่ละมหาวิทยาลัย
 • Mock Interview เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของแพทย์ทุกคณะให้น้องเพื่อเป็นตัวจริง!

และอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี มาเสริมความแข็งแกร่งให้น้องทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนอกห้องเรียน

บทเรียน

CU-AAT Math(v.3)
 • Intensive CU-AAT Math
 • QUIZ 16 ข้อ
 • Online Solution
 • Link รวมเอกสาร Events