keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack NETSAT MED KKU MD02

รหัส : 9377-S01L

ความยาววิดีโอ 138 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 152 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿21,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

สำหรับน้องภาคอีสาน TCAS 68 เพิ่มโอกาสยื่นเข้าคณะแพทย์ มข.กว่า 200 ที่นั่ง ด้วย IELTS & NETSAT! 

 

ครูผู้สอน

NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านเคมี สอนโดย พี่หมู - โสภณ วณิชพรประเสริฐ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • นักวิชาการและผู้มีประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี

 

NETSAT ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านคณิตศาสตร์ สอนโดย พี่โดนัท - ธงฉัตร อิงคุทานนท์

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ (IMWiC) ณ ประเทศไต้หวันและประเทศแอฟริกาใต้ 2 ปีซ้อน (รางวัลเหรียญทองแดง)
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สอวน. (TMO) 2 ปีซ้อน (รางวัลเหรียญเงิน)
 • นักเรียนในโครงการโอลิมปิกคณิตศาสตร์ สอวน. และ สสวท.
 • ที่ 1 การสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านฟิสิกส์ สอนโดย พี่เฟรนด์ - ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ

 • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ก่อตั้งกลุ่มฟิสิกส์นอกเมือง

 

NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านชีววิทยา สอนโดย พี่วา วาเลนไทน อินทิยศ

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

NETSAT ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ สอนโดย พี่พีค สุเมธินท์ แสงไตรรัตน์นุกูล

 • ปริญญาโท Master of Arts in Applied Linguistics (TESOL) จาก The University of Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ผู้มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาอังกฤษมากว่า 20 ปี

 

IELTS Reading and Writing สอนโดย ดร.พี่กั๊ก - ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

 • ปริญญาเอก ด้านการศึกษา จาก University of Glasgow, UK
 • ปริญญาโท ด้านการศึกษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จาก University of Glasgow, UK
 • ปริญญาโท สาขา Molecular Genetics and Genetic Engineering จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

IELTS Listening and Speaking สอนโดย ดร.พี่แพททริค - ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา

 • อดีตกรรมการผู้ประเมิน Band ของ IELTS  (IELTS Ex-Examiner)
 • คะแนน Overall IELTS 8.5 (LISTENING 9/ SPEAKING 9)
 • ปริญญาเอก ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา จาก University of Oxford, UK
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ ( First Class Honors) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เหมาะสำหรับ

 • น้อง ๆ ในโรงเรียนพื้นที่ภาคอีสานที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์ ขอนแก่นในรอบพอร์ตฟอลิโอและรอบโควต้ากว่า 200 ที่นั่ง
 • น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบ NETSAT เพื่อยื่นรอบโควต้า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะแพทย์ และวิทย์สุขภาพอื่น ๆ
 • น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS ทั้ง 4 สกิลเพื่อใช้ในการยื่นคณะต่าง ๆ ในรอบพอร์ตและคณะอินเตอร์อื่น ๆ มากมาย

 

รายละเอียด

แพ็กเรียนเตรียมตัวทั้ง NETSAT ใน 5 วิชาสำคัญ และ IELTS ให้น้องพร้อมสอบยื่นทั้งรอบพอร์ตฟอลิโอและรอบโควต้า ภายในแพ็กเรียนนี้ จะประกอบไปด้วย

(5831) Intensive course for IELTS

(3323) NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านเคมี)

(8319) NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านคณิตศาสตร์)

(1317) NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านฟิสิกส์)

(2316) NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านชีววิทยา)

(P2034) NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษฉ

 

คอร์ส Intensive course for IELTS โดยทีมครู ignite by OnDemand

คอร์สเข้มข้นติวครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทําข้อสอบแบบ Step by Step ครบทุกทักษะ เสริมด้วยการทําข้อสอบเสมือนจริงถึง 2 ชุด เพื่อประเมิน Band ของตนเอง พร้อมกฎการเขียนแบบ Ready to use Structure เพื่อ Band 7 up การันตีแล้วว่าใช้ได้จริงในการสอบแน่นอน

 

คอร์ส NETSAT โดยทีมครู OnDemand และ Premier Prep

คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาที่น้องควรรู้ในการสอบ NETSAT เพิ่มเติม และเน้นตะลุยโจทย์ข้อสอบ NETSAT เสริมด้วยเทคนิคต่าง ๆ จากพี่ทีมครูที่ทำให้น้องเข้าใจได้ง่ายขึ้น ใช้สอบได้จริง อัปเดตแนวข้อสอบล่าสุดจากปี 2/2567 พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกข้อ

 

Pathway to Success กิจกรรมพิเศษสำหรับนักเรียน ignite by OnDemand เท่านั้น

กิจกรรมเสริมทักษะและบริการแบบ Full-Services ที่มาพร้อมกับคอร์สเรียนของ ignite by OnDemand โดยเฉพาะ

 • แถมฟรี! Thinklish: The Survival Guide for IELTS ที่สรุปทุกเรื่องและเทคนิคจำเป็นในการพิชิต IELTS 7.0 Up ไว้ให้น้องๆท่องก่อนเข้าห้องสอบ
 • You write, I check. You speak, I mark. บริการช่วยน้องตรวจการบ้านงานเขียน IELTS Writing & Speaking แบบไม่อั้น! ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุคอร์ส พร้อมประเมิน Band จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการเทรนโดยอดีต IELTS Examiner
 • IELTS Mock Exam การจำลองสอบ IELTS เสมือนจริง ครบทั้ง 4 ทักษะ ให้ Band โดย Certified IELTS Experts และจะได้รับใบวิเคราะห์ผลคะแนน ช่วยให้น้องได้รู้จุดแข็ง-จุดอ่อนของตัวเอง
 • Education Consulting ปรึกษาเรื่องการเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญฟรี เพื่อให้น้องสอบติดคณะในฝัน สามารถพูดคุยกับพี่หมิง & พี่อิ๊งค์ได้ทาง LINE Open Chat: https://uqr.to/igniteopenchat 
 • Workshop Basic SOP เพื่อใช้ในการเตรียม Statement of Purpose ให้โดนใจกรรมการสำหรับยื่นเข้าคณะอินเตอร์ชั้นนำต่าง ๆ ในรอบพอร์ตฟอลิโอ
 • Experience Hub คลังความรู้จากรุ่นพี่ติดตัวจริงมาแชร์ประสบการสอบเข้า และตัวอย่างการสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ครบทั้งคณะแพทย์ ทันตะยอดฮิต
 • Mock Multiple Mini Interview เตรียมตัวก่อนสอบสัมภาษณ์ MMI กับรุ่นพี่ตัวจริงจากในคณะต่าง ๆ เพื่อช่วยให้น้องได้เป็นตัวจริง!
 • และอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี มาเสริมความแข็งแกร่งให้น้องทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนอกห้องเรียน

บทเรียน

NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านเคมี
 • NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านเคมี)
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • Pretest01 : NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน เคมี
 • ทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • อะตอมและตารางธาตุ
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • พันธะเคมี
 • โมลและสูตรเคมี
 • สารละลาย
 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด-เบส
 • เคมีไฟฟ้า
 • เคมีอินทรีย์
 • พอลิเมอร์
 • Posttest01 : NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน เคมี
 • Online Solution 3323-V02
 • NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านคณิตศาสตร์)
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์สเรียน
 • บทที่ 1 ระบบจำนวน
 • บทที่ 2 สมการ อสมการ และกราฟ
 • บทที่ 3 พหุนามและการแยกตัวประกอบ
 • บทที่ 4 เรขาคณิต
 • บทที่ 5 พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • บทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 • บทที่ 7 ตรีโกณมิติ
 • บทที่ 8 เซต
 • บทที่ 9 ตรรกศาสตร์
 • บทที่ 10 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • บทที่ 11 สถิติ
 • บทที่ 12 ความน่าจะเป็น
 • บทที่ 13 จํานวนเชิงซ้อน
 • บทที่ 14 ลําดับและอนุกรม
 • บทที่ 15 แคลคูลัส
 • 1317-V02 : NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านฟิสิกส์)
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook 30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • Pretest01 : NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ฟิสิกส์
 • กลุ่มกลศาสตร์
 • กลุ่มคลื่น
 • กลุ่มสมบัติสาร
 • กลุ่มไฟฟ้า
 • กลุ่มฟิสิกส์ยุคใหม่
 • Posttest01 : NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ฟิสิกส์
 • Online Solution
 • NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้เฉพาะ ด้านชีววิทยา)
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • Pretest-NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ชีววิทยา
 • กลุ่มนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ
 • กลุ่มการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • กลุ่มธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
 • กลุ่มสิ่งมีชีวิต พืช และสิ่งมีชีวิตต่างๆ
 • ข้อสอบ NETSAT ปี 66
 • Posttest-NETSAT ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ชีววิทยา
 • NETSAT โควตา ม.ขอนแก่น (ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ)
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • เสวนากับพี่พีค
 • Writing - Error Detection
 • Writing - Sentence Completion
 • Writing Practice Test
 • ทำความรู้จักกันก่อนเริ่มเรียน
 • Listening
 • Speaking
 • Reading
 • Writing
 • Online Solution