keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

IELTS Super Pack(v.3)

รหัส : 5710-S03

ความยาววิดีโอ 117 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 143 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿31,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ดร.พี่กั๊ก-ปรัชญพงศ์ ยาศรี

- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

ดร.พี่แพททริค ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา

- ปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย Oxford, UK
- คะแนน IELTS 8.5 (Listening 9, Speaking 9)

 

 

เหมาะสำหรับ

- น้องๆ ม.4-ม.6 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์ โดยใช้คะแนน IELTS

-น้องๆที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยใช้คะแนน IELTS

-น้องไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

รายละเอียดคอร์สเรียน

แพคเดียวจบ พร้อมคว้า Band 7.0 Up ทันที ในแพคประกอบด้วยคอร์ส Foundation for IELTS คอร์สปูพื้นฐานเรียนรู้ข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบให้ผู้เรียน และเริ่มการทำโจทย์รูปแบบ IELTS ต่อด้วยคอร์ส Intensive IELTS คอร์สเข้มข้นติวครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยการสอนเริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทําข้อสอบแบบ Step by Step ครบทุกทักษะ เสริมด้วยการทําข้อสอบเสมือนจริงถึง 2 ชุด เพื่อประเมิน Band ของตนเอง ปิดท้ายด้วย Advanced Writing for IELTS ที่เน้นสอนเนื้อหา IELTS Writing แบบเข้มข้น โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เน้นโครงสร้างการเขียนมาตรฐาน band 7 ทั้ง 2 Tasks ของ IELTS Writing เพื่อเป็นโครงสร้างที่ ready to use สำหรับการสอบจริงได้เลย พร้อมพาฝึกทำโจทย์ในทุกรูปแบบของคำถามทั้งพาร์ท 1 ไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตารางข้อมูล แผนที่และกระบวนการ และพาร์ท 2 ที่มีทั้งการตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนอภิปรายเหตุผล การบรรยายข้อดี-ข้อเสีย และการเขียนตอบเมื่อโจทย์มีมากกว่า 1 คำถาม

 

ประกอบไปด้วยคอร์ส

(5860) Foundation for IELTS

(5831) Intensive IELTS

(5833) Advanced Writing for IELTS

(5119) Advanced Reading for IELTS

 

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

IELTS

-สิทธิ์เข้าร่วมสอบกิจกรรม IELTS Mock Exam จำลองสนามสอบฟรี! 2 ครั้ง

- เข้าร่วมกิจกรรม IELTS Writing and Speaking Workshop โดย IELTS Experts

- ส่งการบ้าน IELTS Writing และ IELTS Speaking ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับ Band และคำแนะนำเพื่อพัฒนา

บทเรียน

Foundation for IELTS(v.5)
  • Listening Part
  • Speaking Part
  • Reading Part
  • Writing Part
  • Online Solution