keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

TBAT All Parts Pack(v.1)

รหัส : 5712-S01

ความยาววิดีโอ 126 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 152 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿27,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เริ่มเรียนและทะยอยจัดส่งตำราตั้งแต่ 16 เมษายน เป็นต้นไป

 

ครูผู้สอน

TBAT Physics สอนโดย พี่อิ๊งค์ - บูรณ์พิภพ ศิริโรจน์รัตนะ

 • ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชา Mathematics & Science มากกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์สอนวิชาที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาฯ เช่น CU-ATS Physics
 • ปริญญาโท Master of Science in Pure Mathematics (GPA 3.94) จากวิศวะ จุฬาฯ
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 (GPA 3.92) จากวิศวะ จุฬาฯ

 

TBAT Chemistry สอนโดย พี่ก๊อฟ - ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล

 • ปริญญาโทจาก London School of Economics, London, UK
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากวิศวะ จุฬาฯ
 • เหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. (2 ปีซ้อน)
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการสอนวิชาเคมี เช่น สอวน.เคมี, วิชา CU-ATS Chemistry (โดยจุฬาฯ)

 

TBAT Biology สอนโดย พี่เคนจิ - จิรภัทร วงศ์มหเจริญ

 • ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการ ( Biotechnology, Bioprocessing and Business Management) จาก University of Warwick, UK
 • ปริญาตรี ด้านชีวการแพทย์ (Biomedical Science) จาก University of Warwick, UK
 • เชี่ยวชาญด้านการสอนข้อสอบชีววิทยา ภาคอินเตอร์ เช่น TBAT, BMAT, MCAT, IGCSE, IB, A-Level

 

เหมาะสำหรับ

 • น้อง ๆ ที่มีความรู้วิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ยังไม่แน่น และยังไม่คุ้นชินกับการทำข้อสอบ ภาคอินเตอร์หรือโจทย์ภาษาอังกฤษ
 • ต้องการเตรียมตัวครบ 3 วิชาในที่เดียว เรียนพร้อมฝึกโจทย์แนวข้อสอบภาคอินเตอร์ครบทุกแนวเพื่อให้พร้อมสำหรับการสอบทุกรูปแบบ
 • แพ็กเดียวจบ ใช้เตรียมตัวสอบ TBAT เพื่อยื่นคะแนนเข้าคณะแพทย์ จุฬาฯ รอบ TCAS 1 Portfolio และคณะอื่นๆ ที่มีการประกาศใช้คะแนน TBAT

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

แพ็กเกจเตรียมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ TBAT ด้วย TBAT All Parts Pack ประกอบไปด้วยคอร์สเตรียมเนื้อหาเข้มข้นครบทั้ง 3 วิชาในข้อสอบ TBAT

 • 5123 Intensive course for TBAT Physics (ตำราเรียน 2 เล่ม)
 • 5124 Intensive course for TBAT Chemistry (ตำราเรียน 2 เล่ม)
 • 5125 Intensive course for TBAT Biology (ตำราเรียน 2 เล่ม)

ภายในคอร์สเรียนน้อง ๆ จะเรียนได้เนื้อหาแบบเข้มข้นมากที่สุดใน 126 ชั่วโมง ครบทั้ง 3 วิชาในที่เดียว กับครูผู้เชี่ยวชาญตัวจริง มีประสบการณ์สอนข้อสอบอินเตอร์ สอนครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบตาม Blueprint ของผู้จัดสอบ (CU-ATC) และฝึกฝนการทำข้อสอบกับแนวโจทย์ (Practice tests) ที่หลากหลายทั้ง 3 วิชา ซึ่งจะเป็นสไตล์โจทย์ข้อสอบภาคอินเตอร์ของ CU-TEST เพื่อให้น้องนำไปใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ TBAT ดังนั้น เนื้อหาและข้อสอบในคอร์สเรียนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้อง ๆ ได้คุ้นเคยภาษาที่ใช้ในการออกข้อสอบ (แต่สอนด้วยภาษาไทย)

เรียนกับ ignite มั่นใจได้ เราพร้อมอัปเดตเนื้อหาฟรี! ตามแนวข้อสอบจริงหลังการจัดสอบรอบทดลอง

 

Pathway to Success สิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับน้อง ๆ ในคอร์สเรียน

ที่สุดของการเตรียมตัวกับ ignite เพื่อให้น้องเป็นตัวจริงของแพทย์รอบพอร์ต

 • อัปเดตเนื้อหาให้ฟรี! หลังการสอบ TBAT รอบแรก เพื่อเตรียมสอบรอบจริง!
 • ติวฟรี Boost Up! ก่อนสอบ สรุปและทวนเนื้อหาส่วนสำคัญเพื่ออัปคะแนน High Score
 • Portfolio Grooming กิจกรรมแนะแนวการทำพอร์ตฟอลิโอสำหรับยื่นคณะแพทย์ยอดฮิต
 • Portfolio Check-Up ขนทัพรุ่นพี่คณะแพทย์ ignite ทุกคณะมาช่วยกันตัวตรวจพอร์ตให้รุ่นน้องพร้อมรับ feedback ในการพัฒนาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ฟรี!
 • Experience Hub แชร์ประสบการสอบเข้า และตัวอย่างการสัมภาษณ์ของรุ่นพี่คณะแพทย์ ทันตะ ที่สอบติดในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีล่าสุด
 • Mock Interview เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของแพทย์ทุกคณะให้น้องเพื่อเป็นตัวจริง!
 • นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop ให้น้องๆ สามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาสกิลของน้องให้ครบทุกด้าน

บทเรียน

Intensive course for TBAT Physics