keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Adv. Writing for IELTS(v.7)

รหัส : 5833-V07

ความยาววิดีโอ 15 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 18 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿6,300.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน

สอนโดย ดร.พี่กั๊ก - ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

  • ปริญญาเอก ด้านการศึกษา จาก University of Glasgow, UK
  • ปริญญาโท ด้านการศึกษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จาก University of Glasgow, UK
  • ปริญญาโท สาขา Molecular Genetics and Genetic Engineering จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

เหมาะสำหรับ

- น้องที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว ได้คะแนน 6.0-6.5 และต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 7.0 Up เพื่อยื่นเข้าศึกษาหลักสูตร Inter ทุกคณะทั้งในไทยและต่างประเทศ

- น้องที่เคยเรียนคอร์ส IELTS มาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะการเขียนหรืออัพคะแนนเพื่อคว้า IELTS Perfect Score

 

รายละเอียดคอร์ส

การสอนเนื้อหา IELTS Writing แบบเข้มข้น โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เน้นโครงสร้างการเขียนมาตรฐาน band 7 ทั้ง 2 Tasks ของ IELTS Writing เพื่อเป็นโครงสร้างที่ ready to use สำหรับการสอบจริงได้เลย พร้อมพาฝึกทำโจทย์ในทุกรูปแบบของคำถามทั้งพาร์ท 1 ไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตารางข้อมูล แผนที่และกระบวนการ และพาร์ท 2 ที่มีทั้งการตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนอภิปรายเหตุผล การบรรยายข้อดี-ข้อเสีย และการเขียนตอบเมื่อโจทย์มีมากกว่า 1 คำถาม

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

WRITING CENTRE ที่ส่งการบ้าน IELTS Writing ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับ Band และคำแนะนำ

เพื่อพัฒนา

- กิจกรรม Pathway ตามสายคณะ อย่างเช่น Basic SOP และ Writing For MED

- ห้อง Self Practice สำหรับให้น้องฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่ศูนย์สอบจริงของ ignite