keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Digital SAT Math(v13)

รหัส : 5802-V13

ความยาววิดีโอ 57 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 69 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿18,400.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน

พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

 • ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

เหมาะสำหรับ

 • น้องๆ ที่ที่อยากเข้าหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น BBA CU, ISE CU, SIIT และเพิ่งเริ่มเตรียมตัว หรือ ยังไม่แม่นยำในเนื้อหาที่ออกสอบใน Digital SAT Math ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
 • น้องที่เคยสอบ SAT Math หรือ Digital SAT Math แล้วได้คะแนนอยู่ในช่วง 600-700 ประสบปัญหาอัพคะแนนไม่ขึ้น ทำไม่ทันหรือยังมีจุดสะเพร่าอยู่ และต้องการได้คะแนนในช่วง 700-800

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สสำหรับการเตรียมสอบ Digital SAT Math ที่มีการปรับเนื้อหาตั้งแต่การปูพื้นฐานให้ครบทุกหัวข้อ เป็นระบบ และจบทุกอย่างภายในคอร์สเดียว ตอบรับกับรูปแบบข้อสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้น้องคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบข้อสอบ ให้พร้อมต่อยอดในการทำโจทย์ ด้วยโจทย์เพิ่มเติมให้น้องฝึกฝนอีกกว่า 500 ข้อ

พิเศษสุด!! ในปี 2023 น้องๆ จะได้หนังสืออัพเดตเนื้อหาใหม่ทั้งหมด 100% ตามข้อสอบ Digital SAT Math ปีล่าสุด

สิทธิพิเศษในคอร์ส

 • อัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% ตามข้อสอบ Digital SAT Math ปีล่าสุด
 • คลังเฉลยข้อสอบ Digital SAT Math จากข้อสอบใน Blue Book ของ College Board
 • สิทธิ์เข้าโครงการ Digital SAT Math Check Point ติว Digital SAT Math ประจำบทกลุ่มเล็ก เพื่อเคลียร์ข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคอร์สเรียนตลอดทั้งปี ฟรี!! และสามารถ Line ถามพี่ๆได้ตลอด 24 ชม. หากมีข้อสงสัย
 • ได้รับสิทธิ์ติว Digital SAT Math Boost Up ฟรีตลอดทั้งปี
 • บัตรสอบ Digital SAT Mock Exam ลองสนามสอบก่อนสอบจริง จำนวน 1 ครั้ง

บทเรียน

 • ทำความรู้จักกันก่อนเริ่มเรียน
 • Lesson 1 Algebra 1
 • Lesson 2 Algebra 2
 • Lesson 3 Algebra 3
 • F-800 Algebra
 • Post Test Algebra
 • Lesson 4 Word Problems 1
 • Lesson 5 Word Problems 2
 • F-800 Word Problems
 • Post Test Word Problems
 • SAT TRICK Book 1
 • Lesson 6 Coordinates and Graphs 1
 • Lesson 7 Coordinates and Graphs 2
 • F-800 Coordinates and Graphs
 • Post Test Coordinates and Graphs
 • Lesson 8 Functions 1
 • Lesson 9 Functions 2
 • F-800 Functions
 • Post Test Functions
 • Lesson 10 Geometry 1
 • Lesson 11 Geometry 2
 • Lesson 12 Geometry 3
 • F-800 Geometry
 • Post Test Geometry
 • Lesson 13 Data Analysis 1
 • Lesson 14 Data Analysis 2
 • F-800 Data Analysis
 • Post Test Data Analysis
 • Online Solution
 • Boost Up Digital SAT 2023
 • แนวข้อสอบ Digital SAT Math May 2023
 • แนวข้อสอบ Digital SAT Math Oct 2023
 • Boost Up Digital SAT 2024