keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Foundation for IELTS(v.5)

รหัส : 5860-V05

ความยาววิดีโอ 39 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 47 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿11,600.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน

ดร.พี่แพททริค - ดร.ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา

  • ปริญญาเอก Applied Linguistics (International Programme), KMUTT
  • ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย Oxford, UK
  • คะแนน IELTS 8.5 (Listening 9, Speaking 9)

เหมาะสำหรับ

- น้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น ไม่มั่นใจเรื่องการใช้ไวยากรณ์และการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รวมถึงยังฟังและพูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องและหลุดบางประเด็น

- น้องที่มีแพลนการสอบ IELTS และต้องการปูพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนคอร์ส IELTS

- นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.5 ที่เคยสอบ IELTS และได้คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า 5.0

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สปูพื้นฐานเรียนรู้ข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบให้ผู้เรียน และเริ่มการทำโจทย์รูปแบบ IELTS ก่อนเริ่มเรียนคอร์ส IELTS และทำแนวโจทย์เสมือนจริง ในคอร์สนี้จะเพิ่มพูนทักษะการอ่านจับใจความของน้องๆ ตั้งแต่บทความสั้นจนถึงบทความ IELTS ที่ซับซ้อนขึ้น การฟังจับประเด็นสำคัญ การฝึกพูดที่เริ่มจากการออกเสียงและการเลือกใช้ศัพท์ให้เหมาะสม รวมถึงปูพื้นฐาน grammar & punctuation ที่จำเป็นสำหรับการเขียน essay

สิทธิพิเศษในคอร์ส

- IELTS Quizlet แอปรวมคำศัพท์ IELTS เคลื่อนที่เพื่ออัพ score

- ห้อง Self Practice สำหรับให้น้องฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่ศูนย์สอบจริงของ ignite 

บทเรียน

  • Listening Part
  • Speaking Part
  • Reading Part
  • Writing Part
  • Online Solution