keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

MED TCAS 1 (CU) & 3

รหัส : 9396-S01

ความยาววิดีโอ 560.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 617 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿28,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดคอร์สเรียน

ครูผู้สอน

V-Series Physics สอนโดย

 • พี่เต้ย ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ ปริญญาเอก – โท Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada (ระดับปริญญาเอก 4.00)
 • พี่เกรท สรณภพ เทวปฏิคม เหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิก ระดับโลก และเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย
 • พี่เฟรนด์ ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ก่อตั้งกลุ่มพิสิกส์นอกเมือง

 

TCAS Chemistry สอนโดย

 • พี่เคน เคน อรรถเวชกุล เกียรตินิยม อันดับ 1 (เหรียญทอง) วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 

TCAS Biology สอนโดย

 • พี่วิเวียน นพ. วีรวัช อเนกจำนงค์พร แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาฯ ผู้สอบเข้าด้วยคะแนนสูงสุดอันดับ 1 และมีคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยสูงสุดอันดับ 1 ในสาขาชีววิทยา อันดับ 2 ในสาขาเคมี

 

TBAT Marathon

 • Physics สอนโดย พี่อิ๊งค์-บูรณ์พิภพ ศิริโรจน์รัตนะ ปริญญาโท สาขาวิชา Pure Mathematics จุฬาฯ (GPA 3.94) และปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวะ จุฬาฯ (GPA 3.92)
 • Chemistry สอนโดย พี่ก๊อฟ - ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล ปริญญาโทจากลอนดอน สหราชอาณาจักร และปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากวิศวะ จุฬาฯ ผู้คว้าเหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. (2 ปีซ้อน)
 • Biology สอนโดย พี่เคนจิ - จิรภัทร วงศ์มหเจริญ ปริญญาโท Biotechnology, Bioprocessing and Business Management และปริญาตรี ด้านชีวการแพทย์ (Biomedical Science) จาก University of Warwick, สหราชอาณาจักร

 

เหมาะสำหรับ

 • น้องๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ ทั้งรอบพอร์ตและรอบกสพท.
 • ต้องการความรู้วิทยาศาสตร์ 3 วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาแบบแน่นๆ เพื่อใช้ต่อยอดการสอบทุกสนามคณะแพทย์ เช่น TBAT, A-level เป็นต้น
 • สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำข้อสอบ TBAT เพื่อเข้าคณะแพทย์ จุฬาฯ รอบพอร์ต

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

แพ็กเรียนนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่ต้องการสอบแข่งขันเข้าคณะแพทย์ทั้งในสนาม TCAS รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ (แพทย์ จุฬาฯ) และ TCAS รอบ 3 แอดมิชชั่น (กสพท.) ซึ่งน้องสามารถเตรียมตัวผ่านคอร์สเรียนสายวิทย์ที่อัดแน่นที่สุดจาก ignite & OnDemand ครบ 3 วิชาสำคัญ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

น้องสามารถเริ่มเรียนเนื้อหาวิทย์ครบทั้ง 3 วิชาจากแพ็ก V-Series Physics, TCAS Biology, TCAS Chemistry และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการทำโจทย์ Full-Test วิทย์ภาคภาษาอังกฤษในคอร์ส TBAT Marathon เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TBAT ยื่นคณะแพทย์ จุฬาฯ รอบพอร์ต หรือต่อยอดในการเตรียมตัวในสนาม A-Level และ NETSAT ได้อีกด้วย

 

แพ็กนี้ประกอบไปด้วย

(1399) Pack V-Series Physics TCAS

(2399) Pack Biology TCAS

(3399) Pack Chemistry TCAS

(5127) TBAT Marathon

 

Pathway to Success

กิจกรรมเสริมทักษะที่มาพร้อมกับคอร์สเรียนของ ignite by OnDemand โดยเฉพาะ

 • ติวฟรี Boost Up! ก่อนสอบ สรุปและทวนเนื้อหาส่วนสำคัญใน TBAT เพื่ออัปคะแนนสู่ Perfect Score!
 • กิจกรรม Workshop สร้างทักษะแห่งอนาคตเพื่อพร้อมเข้าสู่คณะแพทย์-ทันตะ และวิทย์สุขภาพ
 • Experience Hub คลังความรู้จากรุ่นพี่ติดตัวจริงมาแชร์ประสบการสอบเข้า และตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบ MMI ของรุ่นพี่จากคณะแพทย์ ยอดฮิตเพื่อเตรียมสอบเข้า TCAS รอบ 1
 • Mock Multiple-Mini Interview (MMI) เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์กับรุ่นพี่ นศพ. ตัวจริงจากทุกคณะแพทย์ ชั่นนำ เพื่อให้น้องเตรียมตัวสอบในทุกคณะที่ติดสัมภาษณ์รอบ 1

และอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี มาเสริมความแข็งแกร่งให้น้องทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนอกห้องเรียน

บทเรียน

V-Series Physics TCAS เล่ม 1 : กลุ่มกลศาสตร์ 1 (Co
 • V-Series Physics TCAS เล่ม 1 : กลุ่มกลศาสตร์ 1
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • บทนำและการวัด
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • การเคลื่อนที่วิถีโค้ง
 • Online Solution
 • V-Series Physics TCAS เล่ม 2 : กลุ่มกลศาสตร์ 2
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • สมดุลกล
 • งานและพลังงาน
 • โมเมนตัม
 • Online Solution
 • V-Series Physics TCAS เล่ม 3 : กลุ่มกลศาสตร์ 3
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลมและดวงดาว
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
 • Online Solution
 • V-Series Physics TCAS เล่ม 4 : กลุ่มสมบัติสาร
 • ตำรารอหนังสือจริง
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • แก๊สและทฤษฎีจลน์
 • ของเหลวและของไหล
 • ของแข็ง
 • Online Solution
 • V-Series Physics TCAS เล่ม 5 : กลุ่มไฟฟ้า
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • ไฟฟ้าสถิต
 • ไฟฟ้ากระแสตรง
 • ไฟฟ้าแม่เหล็ก
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • Online Solution
 • V-Series Physics TCAS เล่ม 6 : กลุ่มคลื่น
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_35 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • คลื่น
 • คลื่นเสียง
 • คลื่นแสง
 • Online Solution
 • V-Series Physics TCAS เล่ม 7 : ฟิสิกส์แผนใหม่
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์อะตอม
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
 • Online Solution
 • ตำรารอเรียน 30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส
 • บทความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • เฉลย Problem & The must do บทความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • บทอะตอมและตารางธาตุ
 • เฉลย Problem & The must do บทอะตอมและตารางธาตุ
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทอะตอมและตารางธาตุ
 • บทสมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • เฉลย Problem & The must do บทสมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทสมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • บทพันธะเคมี
 • เฉลย Problem & The must do บทพันธะเคมี
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทพันธะเคมี
 • Online Solution-AN3301-V10
 • ตำรารอเรียน 30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส
 • โมลและสูตรเคมี
 • เฉลย Problem & The must do บทโมลและสูตรเคมี
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทโมลและสูตรเคมี
 • สารละลายและปริมาณสัมพันธ์
 • เฉลย Problem & The must do บทสารละลายและปริมาณสัมพันธ์
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทสารละลายและปริมาณสัมพันธ์
 • Online Solution-AN3302-V10
 • ตำรารอเรียน 30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส
 • แก๊สและสมบัติของแก๊ส
 • เฉลย Problem & The must do บทแก๊ส
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทแก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • เฉลย Problem & The must do บทอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • เฉลย Problem & The must do บทสมดุลเคมี
 • วิดีโอเพิ่มเติม link ภายนอก บทสมดุลเคมี
 • Online Solution-AN3303-V10
 • Biology TCAS ชีววิทยา เล่ม 1 : Basic Bio
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_23 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • นิยามของสิ่งมีชีวิต
 • ลำดับขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์
 • กล้องจุลทรรศน์
 • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
 • พลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต
 • Online solution
 • Biology TCAS ชีววิทยา เล่ม 2 : Genetics
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • การแบ่งเซลล์
 • พันธุศาสตร์
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • วิวัฒนาการ
 • Online solution
 • Biology TCAS ชีววิทยา เล่ม 3 : Taxo & Eco
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • อนุกรมวิธาน
 • ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 • ระบบนิเวศ
 • ประชากร
 • มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
 • Biology TCAS ชีววิทยา เล่ม 4 : Human I
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_15 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • อาหารและการย่อยอาหาร (digestion)
 • การหายใจ
 • Biology TCAS ชีววิทยา เล่ม 5 : Human 2
 • ตำรารอหนังสือจริง EBook_30 หน้าแรก
 • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
 • ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก