keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Medical Pack (2 years) (V.10)

รหัส : 5884-S10

ความยาววิดีโอ 240 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 288.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 24 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿46,900.00

รายละเอียดคอร์ส

SAT Physics สอนโดย พี่เกรท-สรณภพ เทวปฎิคม
-ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ จาก Stanford GPA 3.99
-เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิก ระดับโลก

SAT Chemistry สอนโดย พี่ก๊อฟ-ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล
-ปริญญาโทจาก London School of Economics
-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากวิศวะ จุฬาฯ ,เหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.

SAT Math Level 2 สอนโดย พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์
-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK
-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

SAT Biology สอนโดย ดร.พี่เทม-พลกฤษณ์ ยี่สิ้น
-ปริญญาเอกด้านชีววิทยา University of Wisconsin – Madison, USA
-ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

เหมาะสำหรับ
- น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าแพทย์-ทันตแพทย์อินเตอร์ โดยเฉพาะ
- น้องที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบใน SAT Subject Test (Physics , Chemistry , Math Level 2 , Biology) มาก่อน
- น้องที่เคยสอบ SAT Subject Test (Physics , Chemistry , Math Level 2 , Biology) มาแล้วได้คะแนน น้อยกว่า 680 และต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up
- น้องที่ต้องการทบทวนพื้นฐานความรู้ให้แน่น พร้อมฝึกฝนโจทย์โดยไล่ระดับจากง่ายถึงยาก

รายละเอียดคอร์สเรียน
สุดคุ้มกับ Medical Pack รวมคอร์สเนื้อหาที่สำคัญในการสอบเข้าแพทย์-ทันตแพทย์อินเตอร์ ครอบคลุมทั้ง 4 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics Chemistry Math Level 2 Biology เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ รวมถึงบางบทที่ไม่มีสอนในหลักสูตรไทย น้องจะได้ฝึกฝนโจทย์หลากหลายรูปแบบไล่ตามระดับความยากเพื่อให้เกิดความชำนาญ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจากครูผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยน้องพิชิตคณะในฝัน
คุ้มค่าเมื่อสมัครเป็น Pack กับอายุคอร์สเรียน 2 ปี สามารถขออัพเดทตำราใหม่ได้ แถมชั่วโมงเรียนให้ทบทวนเพิ่มอีก 100 ชม. ในราคาพิเศษกว่า!!
ประกอบไปด้วยคอร์ส
-(5811) SAT Subject Test Physics
-(5812) SAT Subject Test Chemistry 
-(5813) SAT Subject Test Math Level 2
-(5814) SAT Subject Test Biology

สิทธิพิเศษในคอร์ส
-แถมฟรี! คอร์ส 5834: Pre SAT Subject test Physics (มูลค่า 3,200 บาท) ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์ เสริมพื้นฐานสำหรับน้องที่พึ่งเริ่มเตรียมตัว (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อน) โดยเริ่มต้นจากโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้น (หากคอร์ส 5834 ยัง active อยู่ จะไม่แถมไปให้)
-หนังสือ SuperMapX ตำราสรุปสูตรที่รวบรวมทุกประเด็น สรุปออกมาในรูปแบบของแผนภาพ ช่วยน้องเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาและสูตรต่างๆ พร้อมภาพประกอบที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ใช้สำหรับทบทวนก่อนสอบ
-หนังสือ Chempass ตำราสรุปสูตรวิชาเคมีในรูปแบบของ Mind map อย่างย่อ แทรกตัวอย่างโจทย์แบบแยกหัวข้อ พร้อมเฉลย รวมไว้ในเล่มเดียว เพื่อให้น้องได้ทบทวนสูตรและเนื้อหาในวิชาเคมีก่อนสอบสำหรับทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็น SAT BMAT CU-ATS
-หนังสือ SAT Trick Level II ฉบับพกพา สรุปสูตรครบทุกบทที่น้องจำเป็นต้องรู้ เพื่อการสอบ SAT MATH LEVEL 2 เรียบเรียงในรูปแบบของ overview map พร้อมแทรกสูตรและเทคนิคคิดลัดในแนวโจทย์ที่ออกบ่อย ใช้สำหรับเป็นคู่มือทบทวนก่อนสอบ
-หนังสือ Biogram ตำราสรุปสูตรตัวช่วยสรุปเนื้อหาวิชา BIOLOGY ครอบคลุมทั้งสนาม SAT และ BMAT รวมไว้ภายในเล่มเดียว ครบเครื่องด้วยแนวคำถามที่ออกสอบบ่อย สรุปหัวข้อต่างๆ ผ่านภาพ แผนผัง และ QR CODE เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เสริมสร้างความพร้อมที่สมบูรณ์ให้น้องก่อนลุยสนามจริง
-สิทธิพิเศษเข้าร่วม SAT CHEM Check Point ทดสอบความเข้าใจในบทเรียนผ่านระบบ Check Point Online ที่จะมาช่วยประเมินความพร้อมในวิชาเคมีของน้องในแต่ละบทเรียน
-ระบบคลังโจทย์ Online ตัวช่วยในการฝึกฝน ให้น้องได้ฝึกทำโจทย์ SAT CHEM กับชุดข้อสอบเสมือนจริงกว่า 1,000 ข้อ
-น้องจะได้เข้าร่วม Exclusive Line Group ที่สามารถพูดคุยกับพี่ผู้สอนได้โดยตรง แม้จะเรียนระบบ Online ก็ติดต่อครูได้
-สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมติว Boost Up และ SAT CLUB ฟรี! ตลอดทั้งปี
-บัตรเข้าร่วมสอบกิจกรรม Mock Exam จำลองสนามสอบ

บทเรียน