keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
BMAT • FOUNDATION BMAT CRITICAL THINKING favorite_border

Foundation for BMAT Critical

รหัส : 5855-V02

ความยาววิดีโอ 12 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿3,400.00

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย ดร.พี่กั๊ก-ปรัชญพงศ์ ยาศรี
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK


เหมาะสำหรับ
- น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ต้องการเริ่มเตรียมตัว ปูพื้นฐานเพื่อสอบ BMAT PART1 ในหัวข้อ Critical Thinking โดยเฉพาะ


รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สปูพื้นฐาน Critical Thinking ภายในคอร์สจะสอนให้น้องเข้าใจประเภทของโครงสร้างภาษา เรียนรู้ทักษะการอ่านจับประเด็นที่สำคัญ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ตลอดจนฝึกฝนทำโจทย์ในแต่ละรูปแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนการเรียน Intensive Course for BMAT Part1
การเรียนคอร์สนี้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการสอบ BMAT PART 1 เพราะเป็นเพียงคอร์สปูพื้นฐานเท่านั้น เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว น้องๆต้องเรียนคอร์ส Intensive Course for BMAT Part1 ต่อด้วย จึงจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของ BMAT Part 1 และเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนควรเรียนคู่กับ Foundation for BMAT Problem Solving เนื่องจากเป็นทักษะที่ต้องใช้ในการสอบควบคู่กัน

บทเรียน
  • Foundation for BMAT Critical