BMAT

FOUNDATION BMAT PART1(PACK)
ชื่อคอร์ส 5895-S02 : Foundation for BMAT PART 1 (PACK)

BMAT Critical สอนโดย ดร.พี่กั๊ก-ปรัชญพงศ์ ยาศรี
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

BMAT Problem Solving สอนโดย พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์
-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK
-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ


เหมาะสำหรับ
- น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ต้องการเริ่มเตรียมตัว ปูพื้นฐานเพื่อสอบ BMAT PART1โดยเฉพาะ

รายละเอียดคอร์สเรียน
สุดคุ้มกับ Foundation for BMAT Part 1 รวมคอร์สปูพื้นฐานสำหรับการเรียน BMAT ทั้ง Problem Solving และ Critical Thinking สอนให้น้องเข้าใจประเภทของโครงสร้างภาษา เริ่มตั้งแต่การจับประเด็นที่สำคัญ ตลอดจนฝึกการคิดแบบเป็นระบบด้วยเทคนิค Working Backward จากพี่ภัทร์ พร้อมเรียนรู้การทำโจทย์โดยไล่ระดับจากง่ายไปยาก เพื่อให้น้องได้มีพื้นฐานกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว เสริมความรู้พื้นฐานให้แน่นก่อนการเรียน Intensive Course for BMAT Part1
การเรียนคอร์สนี้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการสอบ BMAT PART 1 เป็นเพียงคอร์สพื้นฐานเท่านั้น เมื่อเรียนคอร์สนี้จบ ต้องเรียน Intensive Course for BMAT Part1 ต่อจึงจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของ BMAT Part 1

ประกอบไปด้วยคอร์ส
(5855) Foundation for BMAT Critical Thinking
(5856) Foundation for BMAT Problem Solving

ชม.เรียนจริง : 24 ชม.

ชม.เรียน +20% : 29 ชม

อายุคอร์สเรียน : 10 เดือน

฿6,300.00