keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Digital SAT Math + Advanced Digital SAT Math Pack(

รหัส : 5894-S13

ความยาววิดีโอ 110 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 132 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿27,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน 

พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

 

เหมาะสำหรับ

 • น้องๆ ที่ที่อยากเข้าหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น BBA CU, ISE CU, SIIT และเพิ่งเริ่มเตรียมตัว หรือ ยังไม่แม่นยำในเนื้อหาที่ออกสอบใน Digital SAT Math ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
 • น้องที่เคยสอบ SAT Math หรือ Digital SAT Math แล้วได้คะแนนอยู่ในช่วง 600-700 ประสบปัญหาอัพคะแนนไม่ขึ้น ทำไม่ทันหรือยังมีจุดสะเพร่าอยู่ และต้องการได้คะแนนในช่วง 700-800

รายละเอียดคอร์ส

สุดคุ้มกับแพ็คจับคู่ราคาประหยัด!! ซื้อทีเดียวได้ถึง 2 คอร์ส ทั้งคอร์ส Digital SAT Math ที่สอนครบ จบทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว และคอร์ส Digital Advanced SAT Math ฝึกตะลุยโจทย์ พร้อมพิชิต Digital SAT Math 800 เต็ม และสอบติดคณะในฝัน

 

พิเศษสุด!! ในปี 2023 น้องๆ จะได้หนังสืออัพเดตเนื้อหาใหม่ ตามข้อสอบ Digital SAT Math ปีล่าสุด

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

- อัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% ตามข้อสอบ Digital SAT Math ปีล่าสุด

- คลังเฉลยข้อสอบ Digital SAT Math จากข้อสอบใน Blue Book ของ College Board

- สิทธิ์เข้าโครงการ Digital SAT Math Check Point ติว Digital SAT Math ประจำบทกลุ่มเล็ก เพื่อเคลียร์ข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคอร์สเรียนตลอดทั้งปี ฟรี!! และสามารถ Line ถามพี่ๆได้ตลอด 24 ชม. หากมีข้อสงสัย

- ได้รับสิทธิ์ติว Digital SAT Math Boost Up ฟรีตลอดทั้งปี

- บัตรสอบ Digital SAT Mock Exam ลองสนามสอบก่อนสอบจริง จำนวน 1 ครั้ง

ครูผู้สอน 

พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

 

เหมาะสำหรับ

 • น้องๆ ที่ที่อยากเข้าหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น BBA CU, ISE CU, SIIT และเพิ่งเริ่มเตรียมตัว หรือ ยังไม่แม่นยำในเนื้อหาที่ออกสอบใน Digital SAT Math ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
 • น้องที่เคยสอบ SAT Math หรือ Digital SAT Math แล้วได้คะแนนอยู่ในช่วง 600-700 ประสบปัญหาอัพคะแนนไม่ขึ้น ทำไม่ทันหรือยังมีจุดสะเพร่าอยู่ และต้องการได้คะแนนในช่วง 700-800

รายละเอียดคอร์ส

สุดคุ้มกับแพ็คจับคู่ราคาประหยัด!! ซื้อทีเดียวได้ถึง 2 คอร์ส ทั้งคอร์ส Digital SAT Math ที่สอนครบ จบทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว และคอร์ส Digital Advanced SAT Math ฝึกตะลุยโจทย์ พร้อมพิชิต Digital SAT Math 800 เต็ม และสอบติดคณะในฝัน

 

พิเศษสุด!! ในปี 2023 น้องๆ จะได้หนังสืออัพเดตเนื้อหาใหม่ ตามข้อสอบ Digital SAT Math ปีล่าสุด

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

- อัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% ตามข้อสอบ Digital SAT Math ปีล่าสุด

- คลังเฉลยข้อสอบ Digital SAT Math จากข้อสอบใน Blue Book ของ College Board

- สิทธิ์เข้าโครงการ Digital SAT Math Check Point ติว Digital SAT Math ประจำบทกลุ่มเล็ก เพื่อเคลียร์ข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคอร์สเรียนตลอดทั้งปี ฟรี!! และสามารถ Line ถามพี่ๆได้ตลอด 24 ชม. หากมีข้อสงสัย

- ได้รับสิทธิ์ติว Digital SAT Math Boost Up ฟรีตลอดทั้งปี

- บัตรสอบ Digital SAT Mock Exam ลองสนามสอบก่อนสอบจริง จำนวน 1 ครั้ง

ครูผู้สอน 

พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

 

เหมาะสำหรับ

 • น้องๆ ที่ที่อยากเข้าหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น BBA CU, ISE CU, SIIT และเพิ่งเริ่มเตรียมตัว หรือ ยังไม่แม่นยำในเนื้อหาที่ออกสอบใน Digital SAT Math ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
 • น้องที่เคยสอบ SAT Math หรือ Digital SAT Math แล้วได้คะแนนอยู่ในช่วง 600-700 ประสบปัญหาอัพคะแนนไม่ขึ้น ทำไม่ทันหรือยังมีจุดสะเพร่าอยู่ และต้องการได้คะแนนในช่วง 700-800

รายละเอียดคอร์ส

สุดคุ้มกับแพ็คจับคู่ราคาประหยัด!! ซื้อทีเดียวได้ถึง 2 คอร์ส ทั้งคอร์ส Digital SAT Math ที่สอนครบ จบทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว และคอร์ส Digital Advanced SAT Math ฝึกตะลุยโจทย์ พร้อมพิชิต Digital SAT Math 800 เต็ม และสอบติดคณะในฝัน

 

พิเศษสุด!! ในปี 2023 น้องๆ จะได้หนังสืออัพเดตเนื้อหาใหม่ ตามข้อสอบ Digital SAT Math ปีล่าสุด

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

- อัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% ตามข้อสอบ Digital SAT Math ปีล่าสุด

- คลังเฉลยข้อสอบ Digital SAT Math จากข้อสอบใน Blue Book ของ College Board

- สิทธิ์เข้าโครงการ Digital SAT Math Check Point ติว Digital SAT Math ประจำบทกลุ่มเล็ก เพื่อเคลียร์ข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคอร์สเรียนตลอดทั้งปี ฟรี!! และสามารถ Line ถามพี่ๆได้ตลอด 24 ชม. หากมีข้อสงสัย

- ได้รับสิทธิ์ติว Digital SAT Math Boost Up ฟรีตลอดทั้งปี

- บัตรสอบ Digital SAT Mock Exam ลองสนามสอบก่อนสอบจริง จำนวน 1 ครั้ง

บทเรียน

Digital SAT Math (v.12)
 • Pathway for Digital SAT Math
 • Algebra
 • Word Problems
 • Coordinates and Graphs
 • Functions
 • Online Solutions