keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

SAT TRICK

รหัส : DS5601-G01

ความยาววิดีโอ - ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ - ชม.
อายุคอร์สเรียน - เดือน

รูปแบบการเรียน

฿800.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

หนังสือเล่มเดียวที่รวบรวมคำศัพท์ สููตร เนื้อหาทุกบท และ 3 steps หัวใจสำคัญที่จะทำให้พิชิต SAT Math 800 เต็ม!! พร้อมตัวอย่างการใช้สูตร ซึ่งน้องๆสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องสอบได้เลย เช่น เทคนิค F-800 ที่น้องๆพูดถึงกันมากที่สุด พิเศษสุด!! กับเทคนิคที่ช่วยให้น้องทำข้อสอบถูกและทำข้อสอบให้ทันเวลา ซึ่งเป็นปัญหาที่น้องหลายๆคนเผชิญเมื่ออยู่ในห้องสอบ