keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Foundation for BMAT Math(v.1)

รหัส : 5116-V01

ความยาววิดีโอ 12 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,400.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน

พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ


เหมาะสำหรับ

- น้องๆที่ต้องการเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์รอบ 1 และใช้คะแนน BMAT ในการยื่น

- น้องๆม.4-5ที่ไม่เคยเรียน BMAT มาก่อนเลยและต้องการปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนตัวคอร์ส Intensive

 

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

-        เน้นปูพื้นฐานเนื้อหา BMAT Math ทั้งหมดก่อนไปต่อยอดคอร์ส Intensive โดยปูความรู้ที่จำเป็น และหยิบยกหัวข้อยากมาอธิบายให้น้องๆก่อนเพื่อให้การเรียนต่อไปง่ายขึ้น

-        เน้นเนื้อหาแบบรายละเอียดที่ 70% ของคอร์ส และตามด้วยแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจอีก 30% เพื่อให้น้องๆมั่นใจที่สุด

บทเรียน
  • Foundation for BMAT Math