keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Advanced writing for IELTS(v.4)

รหัส : 5833-V04

ความยาววิดีโอ 15 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 18 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿6,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

ดร.พี่กั๊ก
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

เหมาะสำหรับ

- น้องที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว ได้คะแนน 6.0-6.5 และต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 7.0 Up เพื่อยื่นเข้าศึกษาหลักสูตร Inter ทุกคณะทั้งในไทยและต่างประเทศ
- น้องๆที่เคยเรียนคอร์ส IELTS มาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อคว้า IELTS Perfect Score

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

การสอนเนื้อหา IELTS Writing แบบเข้มข้น โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เน้นโครงสร้างการเขียนมาตรฐาน band 7 ทั้ง 2 Tasks ของ IELTS Writing เพื่อเป็นโครงสร้างที่ ready to use สำหรับการสอบจริงได้เลย พร้อมพาฝึกทำโจทย์ในทุกรูปแบบของคำถามทั้งพาร์ท 1 ไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตารางข้อมูล แผนที่และกระบวนการ และพาร์ท 2 ที่มีทั้งการตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนอภิปรายเหตุผล การบรรยายข้อดี-ข้อเสีย และการเขียนตอบเมื่อโจทย์มีมากกว่า 1 คำถาม

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส
- เข้าร่วมกิจกรรม IELTS Writing and Speaking Workshop โดย IELTS Experts
- ส่งการบ้าน IELTS Writing ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับ Band และคำแนะนำเพื่อพัฒนา

บทเรียน
  • Advanced writing for IELTS