keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Foundation for IELTS(V.2)

รหัส : 5860-V02

ความยาววิดีโอ 39 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 47 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿11,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน                                                                                                                                 

พี่ข้าว-อภิสรา คูหาสุวรรณ

- นักเรียนทุนสมเด็จพระเทพ เอกภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

- ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 7 ปี การันตีด้วยความสำเร็จของน้องมากมาย

 

รายละเอียดคอร์ส

            คอร์สปูพื้นฐานเรียนรู้ข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบให้ผู้เรียน และเริ่มการทำโจทย์รูปแบบ IELTS ก่อนเริ่มเรียนคอร์ส IELTS และทำแนวโจทย์เสมือนจริง ในคอร์สนี้จะเพิ่มพูนทักษะการอ่านจับใจความของน้องๆตั้งแต่บทความสั้นจนถึงบทความ IELTS ที่ซับซ้อนขึ้น การฟังจับประเด็นสำคัญ การฝึกพูดที่เริ่มจากการออกเสียงและการเลือกใช้ศัพท์ให้เหมาะสม รวมถึงปูพื้นฐาน grammar & punctuation ที่จำเป็นสำหรับการเขียน essay

 

เหมาะสำหรับ

- น้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น ไม่มั่นใจเรื่องการใช้ไวยากรณ์และการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รวมถึงยังฟังและพูดภาษาอังกฤาได้ไม่คล่องและหลุดบางประเด็น

- น้องที่ี่มีแพลนการสอบ IELTS และต้องการปูพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนคอร์ส IELTS

- นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.5 ที่เคยสอบ IELTS และได้คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า 5.0

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

- IELTS Quizlet แอปรวมคำศัพท์ IELTS เคลื่อนที่เพื่ออัพ score

บทเรียน
  • Foundation for IELTS