BMAT

BMAT PART3 (WRITING)
ชื่อคอร์ส 5825-V04 : Intensive Course for BMAT Writing

สอนโดย ดร.พี่กั๊ก-ปรัชญพงศ์ ยาศรี
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK


เหมาะสำหรับ
- น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าคณะแพทย์-ทันตแพทย์ โดยใช้คะแนน BMAT Writing
- น้องที่มีพื้นฐานการเขียนที่ดี หรือผ่านการเรียนคอร์ส Reading and Writing Essentials มาก่อน

รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นสอนเทคนิคการเขียน Part Writing ยังไงให้ได้ 5A พร้อมเรียนรู้เทคนิคTrinity 3-4-5 จากดร.พี่กั๊ก ที่จะช่วยให้การเขียนของน้องตอบครบทุกหัวข้อคำถามในข้อสอบ BMAT น้องจะได้ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวอัพเดทจนถึงข้อสอบปีล่าสุด พร้อมจับเวลาเสมือนจริงเพื่อให้เกิดความชำนาญ


สิทธิพิเศษในคอร์ส
-ส่งการบ้าน BMAT Writing พร้อมคำแนะนำจากครูและทีมวิชาการ ช่วยน้องได้ฝึกฝนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
-สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมติว Boost Up ฟรี!

Link Youtube Highlight คอร์ส BMAT

BMAT Writing : https://youtu.be/IEt-R3jaGJY

ชม.เรียนจริง : 12 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14.5 ชม

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,500.00