BMAT

BMAT BIO
ชื่อคอร์ส 5818-V05 : Intensive course for BMAT Biology

BMAT Biology สอนโดย ดร.พี่เทม-พลกฤษณ์ ยี่สิ้น
-ปริญญาเอกด้านชีววิทยา University of Wisconsin – Madison, USA
-ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1


เหมาะสำหรับ
- น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าคณะแพทย์-ทันตแพทย์ โดยใช้คะแนน BMAT Biology
- น้องที่มีพื้นฐานวิชา Biology หรือ เคยเรียนคอร์ส SAT Subject Test Biology มาก่อน

รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นให้น้องได้ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวเพื่อให้น้องเกิดความชำนาญ พร้อมจับเวลาเสมือนจริง ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ต้องใช้ในการสอบ BMAT Biology ตลอดจนเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย เสริมความมั่นใจให้น้องไม่พลาดโอกาสคว้าคะแนนเต็มในวิชา Biology
พร้อมกับ QR CODE รวมเฉลยข้อสอบ PAST PAPER BMAT Part 2 ย้อนหลังกว่า 10 ปี ตัวช่วยให้น้องได้ฝึกทำโจทย์อย่างจุใจ ได้ทุกที่ ทุกเวลา


สิทธิพิเศษในคอร์ส
-QR CODE ในตำราเรียน รวมคลิปเฉลยข้อสอบ PAST PAPER BMAT Part 2 ย้อนหลังกว่า 10 ปี ตัวช่วยให้น้องได้ทบทวน ฝึกทำโจทย์อย่างจุใจ ทุกที่ ทุกเวลา
-สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกhttps://youtu.be/bHXsKJYbmywรรมติว Boost Up ฟรี!

Link Youtube Highlight คอร์ส BMAT

BMAT Chemistry : https://youtu.be/bHXsKJYbmyw

จัดส่งตำราทุกรหัสได้หลังวันที่ 24/7/2020

ชม.เรียนจริง : 14.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 17.5 ชม

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,500.00