IELTS

ADV. WRITING FOR IELTS
ชื่อคอร์ส 5833-V03 : Advanced Writing for IELTS

สอนโดย ดร.พี่กั๊ก
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

เหมาะสำหรับ
- น้องที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว ได้คะแนน 6.0-6.5 และต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 7.0 Up เพื่อยื่นเข้าศึกษาหลักสูตร Inter ทุกคณะทั้งในไทยและต่างประเทศ
- น้องๆที่เคยเรียนคอร์ส IELTS มาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อคว้า IELTS Perfect Score

รายละเอียดคอร์สเรียน
การสอนเนื้อหา IELTS Writing แบบเข้มข้น โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เน้นโครงสร้างการเขียนมาตรฐาน band 7 ทั้ง 2 Tasks ของ IELTS Writing เพื่อเป็นโครงสร้างที่ ready to use สำหรับการสอบจริงได้เลย พร้อมพาฝึกทำโจทย์ในทุกรูปแบบของคำถามทั้งพาร์ท 1 ไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตารางข้อมูล แผนที่และกระบวนการ และพาร์ท 2 ที่มีทั้งการตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนอภิปรายเหตุผล การบรรยายข้อดี-ข้อเสีย และการเขียนตอบเมื่อโจทย์มีมากกว่า 1 คำถาม

สิทธิพิเศษในคอร์ส
- เข้าร่วมกิจกรรม IELTS Writing and Speaking Workshop โดย IELTS Experts
- ส่งการบ้าน IELTS Writing ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับ Band และคำแนะนำเพื่อพัฒนา

ชม.เรียนจริง : 15 ชม.

ชม.เรียน +20% : 18 ชม

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿6,000.00