keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pre SAT Math(v.7)

รหัส : 5801-V07

ความยาววิดีโอ 36 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 43.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿9,900.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

สอนโดยพี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์
-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK
-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

เหมาะสำหรับ


-น้องๆ รร. ไทยที่ยังไม่เคยเตรียมตัวสอบ SAT Math มาก่อนเลย ยังไม่เคยรู้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และต้องการฝึกแปลโจทย์
-น้องที่ต้องการมีพื้นฐานแน่น พร้อมสู่การเรียนเนื้อหาและการทำโจทย์ SAT Math

รายละเอียดคอร์สเรียน


คอร์สสำหรับปูพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมสอบ SAT Math ในคอร์สจะเน้นการสอนคำศัพท์และแปลโจทย์ให้ตรง concept พร้อมโจทย์ให้ฝึกฝนกว่า 500 ข้อในคอร์ส เพื่อให้น้องมั่นใจได้ว่าจะก้าวเข้าสู่การเรียนเนื้อหาในข้อสอบและการตะลุยโจทย์จริงอย่างพร้อมที่สุดสำหรับคะแนนเต็ม 800!!!

บทเรียน
  • Pre SAT Math_V07