IELTS

READING & WRITING ESSENTIALS
ชื่อคอร์ส 5844-V01 : Reading and Writing Essentials

สอนโดย ดร.พี่กั๊ก
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

เหมาะสำหรับ
- น้องที่ต้องการปูพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อต่อยอดการสอบอินเตอร์ทั้ง IELTS, SAT Reading and Writing, และ CU-TEP
- น้องที่ี่ต้องการทบทวนและฝึกฝนทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง

รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สปูพื้นฐานเทคนิคการอ่าน Passage ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดการสอบทุกสนามสอบอินเตอร์ทั้ง IELTS, SAT Reading and Writing, และ CU-TEP โดยดร.พี่กั๊กจะมาถ่ายทอดทุกวิธีลัดในการหาคําตอบจาก Passage ด้วยเทคนิค Skim & scan Passage ให้ได้คําตอบเร็วและถูกต้องที่สุด และในพาร์ท writing จะพบกับสรุปโครงสร้างการเขียนที่จําเป็นและใช้ได้จริง เก็บครบทุกจุดสําคัญในการเขียนเรียกคะแนนทุกข้อสอบอินเตอร์ ในคอร์สนี้น้องจะได้ลองทำโจทย์ Reading จากหลากหลายข้อสอบอินเตอร์ และฝึกเขียนจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนต่อยอดคอร์ส IELTS, SAT Reading and Writing, และ CU-TEP

สิทธิพิเศษในคอร์ส
- บัตรMock สีเหลือง สำหรับ IELTS Mock Exam ครบทั้ง 4 ทักษะ จำนวน 1 ครั้ง
- เข้าร่วมกิจกรรม IELTS Writing and Speaking Workshop โดย IELTS Experts

ชม.เรียนจริง : 42 ชม.

ชม.เรียน +20% : 50:30 ชม

อายุคอร์สเรียน : 10 เดือน

฿11,500.00