SAT SUBJECT TEST

SAT TRICK
ชื่อคอร์ส DS5601 : SAT TRICK

หนังสือเล่มเดียวที่รวบรวมคำศัพท์ สููตร เนื้อหาทุกบท และ 3 steps หัวใจสำคัญที่จะทำให้พิชิต SAT Math 800 เต็ม!! พร้อมตัวอย่างการใช้สูตร ซึ่งน้องๆสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องสอบได้เลย เช่น เทคนิค F-800 ที่น้องๆพูดถึงกันมากที่สุด พิเศษสุด!! กับเทคนิคที่ช่วยให้น้องทำข้อสอบถูกและทำข้อสอบให้ทันเวลา ซึ่งเป็นปัญหาที่น้องหลายๆคนเผชิญเมื่ออยู่ในห้องสอบ

฿300.00