keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Foundation for BMAT Problem Solving(v.4)

รหัส : 5856-V04

ความยาววิดีโอ 12 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,900.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส
รายละเอียดคอร์ส สอนโดย พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์ -ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK -ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ เหมาะสำหรับ - น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ต้องการเริ่มเตรียมตัว ปูพื้นฐานเพื่อสอบ BMAT PART1 ในหัวข้อ Problem Solving โดยเฉพาะ รายละเอียดคอร์สเรียน คอร์สปูพื้นฐานสำหรับการสอบ BMAT Problem Solving ภายในคอร์สน้องจะได้ฝึกการคิดแบบเป็นระบบด้วยเทคนิค Working Backward โดยพี่ภัทร์ ที่จะช่วยให้น้องเข้าใจและวิเคราะห์คำถามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกฝนกับโจทย์ที่ไล่ระดับจากง่ายไปยาก เพื่อช่วยน้องเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน Intensive Course for BMAT Part1 การเรียนคอร์สนี้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการสอบ BMAT PART 1 เพราะเป็นเพียงคอร์สปูพื้นฐานเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนควรเรียนคู่กับ Foundation for BMAT Critical เนื่องจากเป็นทักษะที่ต้องใช้ในการสอบควบคู่กัน

บทเรียน

  • กิจกรรม Portfolio Grooming
  • Foundation for BMAT Problem Solving