keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

BMAT Writing(v.7)

รหัส : 5825-V07

ความยาววิดีโอ 15 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 18 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿6,800.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน 

ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี(พี่กั๊ก)

- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

 

เหมาะสำหรับ

- น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าคณะแพทย์-ทันตแพทย์ โดยใช้คะแนน BMAT Writing

- น้องที่มีพื้นฐานการเขียนที่ดี หรือผ่านการเรียนคอร์ส Reading and Writing Essentials มาก่อน

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นสอนเทคนิคการเขียน Part Writing ยังไงให้ได้ 5A พร้อมเรียนรู้เทคนิคTrinity 3-4-5 จากดร.พี่กั๊ก ที่จะช่วยให้การเขียนของน้องตอบครบทุกหัวข้อคำถามในข้อสอบ BMAT น้องจะได้ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวอัพเดทจนถึงข้อสอบปีล่าสุด พร้อมจับเวลาเสมือนจริงเพื่อให้เกิดความชำนาญ

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

-ส่งการบ้าน BMAT Writing พร้อมคำแนะนำจากครูและทีมวิชาการ ช่วยน้องได้ฝึกฝนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

บทเรียน

  • Introduction
  • Medical Decision
  • Science and Philosophy
  • Politics
  • Animal Ethics