keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Intensive Duolingo(v1)

รหัส : 5120-V01

ความยาววิดีโอ 30 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 36 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿9,900.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน

พี่มอส – ศุภวิชญ์ เกิดที่สุด

- ประสบการณ์การสอยภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยนานาชาติ

- ปริญญาโท TESOL – University of Glasgow (Graduated with merit)

- ปริญญาตรี นักเรียนทุนสมเด็จพระเทพ เอกภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ จุฬา (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

เหมาะสำหรับ

- เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการข้อสอบทางเลือกใหม่ นอกเหนือจาก IELTS TOEFL เพื่อใช้เข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเตรียมตัวสอบ Duolingo วิชาสอบทักษะภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน แบบผสมผสาน ครอบคลุมเนื้อหาทุก question types ของข้อสอบ โดยน้องจะได้เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบและเทคนิคอัพคะแนน ด้วยการเรียนรู้ผ่านตัวอย่าง การทำแบบฝึกหัด และการฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

- การตรวจงานเขียนฟรี แบบไม่อั้น

บทเรียน

  • Overview
  • Questions Types