keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

BMAT Master Pack(v.5)

รหัส : 5706-S05

ความยาววิดีโอ 174 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 209 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿35,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

Bmat Part 2(BMAT CHEM) ทยอยลงระบบ โดยจะลงระบบวันสุดท้ายประมาณช่วงต้นเดือนกันยายน 2022

ครูผู้สอน

Intensive/ Adv. BMAT Critical, BMAT Writing สอนโดย ดร.พี่กั๊ก-ปรัชญพงศ์ ยาศรี

- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

 

Intensive/ Adv. BMAT Problem Solving, Intensive/ Adv. BMAT Math สอนโดย พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

 

Intensive/ Adv. BMAT Physics สอนโดย พี่เกรท-สรณภพ เทวปฎิคม

-ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ จาก Stanford GPA 3.99

-เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิก ระดับโลก

 

Intensive/ Adv. BMAT Chemistry สอนโดย พี่ก๊อฟ-ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล

-ปริญญาโทจาก London School of Economics

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากวิศวะ จุฬาฯ, เหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.

 

Adv. BMAT Biology สอนโดย ดร.พี่เทม-พลกฤษณ์ ยี่สิ้น

-ปริญญาเอกด้านชีววิทยา University of Wisconsin – Madison, USA

-ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

 

Intensive course for BMAT Biology สอนโดย พี่เคนจิ-จิรภัทร วงศ์มหเจริญ

-ปริญญาโทด้านชีววิทยา Biotechnology, Bioprocessing and Business Management, University of Warwick, UK

-ปริญญาตรีด้านชีวการแพทย์ Biotechnology, Bioprocessing and Business Management, University of Warwick, UK

 

เหมาะสำหรับ

- น้องๆ ม.4-ม.6 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์ โดยใช้คะแนน BMAT

- น้องที่ผ่านการเรียนคอร์ส Foundation for BMAT Part 1 และ Foundation for BMAT Part 2 มาแล้ว

- น้องที่มีคะแนน Placement Tests ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

- น้องที่ต้องการอัพคะแนน BMAT Total 14 up

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

แพครวมทุกวิชากลุ่ม BMAT สำหรับเข้าแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ รอบ 1 ตั้งแต่คอร์ส Intensive และ Advanced เริ่มด้วยคอร์ส Intensive BMAT รวมคอร์สเรียนครอบคลุมทุก Part ที่ต้องใช้ในการสอบ BMAT เน้นฝึกตะลุยโจทย์แบบเข้มข้นเพื่อให้น้องเกิดความชำนาญครบทุกหัวข้อที่ออกสอบในคอร์สกลุ่ม Advanced BMAT Part 1 & 2 อัพเดทแนวโจทย์ตาม BMAT Specification 2021 และข้อสอบปีล่าสุด พร้อมจับเวลาเสมือนจริง เน้นให้น้องได้ฝึกทำโจทย์ thinking เน้นโจทย์ตั้งแต่ระดับกลางถึงยาก เพื่อช่วยให้น้องได้คุ้นชินกับโจทย์แบบประยุกต์

 

ประกอบไปด้วยคอร์ส

(5815) Intensive course for BMAT Physics

(5816) Intensive course for BMAT Math

(5817) Intensive course for BMAT Chemistry

(5818) Intensive course for BMAT Biology

(5819) Intensive course for BMAT Problem Solving

(5824) Intensive course for BMAT Critical Thinking

(5825) Intensive course for BMAT Writing

(5862) Advanced BMAT Part 1

(5875) Advanced BMAT Part 2

 

สิทธิพิเศษในคอร์ส

-QR CODE ในตำราเรียน รวมคลิปเฉลยข้อสอบ PAST PAPER ย้อนหลังกว่า 10 ปี ทั้ง Part 1-2 ตัวช่วยให้น้องได้ทบทวน ฝึกทำโจทย์อย่างจุใจ ทุกที่ ทุกเวลา

-ตำราและไฟล์เรียน Conducting scientific research and Writing a paper สิทธิพิเศษเพื่อคอร์สนี้โดยเฉพาะ เป็นการสอนให้น้องๆว่าที่หมอรู้จักขั้นตอนการและองค์ประกอบของงานวิจัยเพื่อนำไปประกอบ Portfolio ให้โดดเด่นขึ้น

 

-สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมติว Boost Up ฟรี! ตลอดทั้งปี

-สิทธิ์เข้าร่วมสอบกิจกรรม BMAT Mock Exam จำลองสนามสอบฟรี! 1 ครั้ง

บทเรียน

BMAT Physics (v.7)
 • Mechanics
 • Electricity and Magnetism & Waves & Thermal physics & Nuclear physics
 • Post test BMAT Physics
 • Online Solution
 • กิจกรรม Portfolio Grooming
 • Code ส่วนลดสมัครสอบ BMAT 2022 +Link รวมเอกสาร event
 • Numbers and Word Problems
 • Algebra
 • Geometry
 • Statistics
 • Probability
 • Post test BMAT Math
 • Online Solution
 • กิจกรรม Portfolio Grooming
 • Code ส่วนลดสมัครสอบ BMAT 2022 +Link รวมเอกสาร event
 • Fundamental Chemistry
 • Atomic Structure
 • Periodic Table
 • Chemical Bonding
 • Stoichiometry
 • Solution
 • Rate of Reaction & Thermochemistry
 • Chemical Equilibrium & Acids and Bases
 • Electrochemistry
 • Organic Chemistry & Experiment & Air and Water
 • Post Test BMAT Chemistry
 • Explanation คลิปข้อที่ไม่ได้เฉลยในห้อง
 • Explanation Intensive BMAT Chemistry V07
 • Explanation NSAA All parts
 • กิจกรรม Portfolio Grooming
 • Code ส่วนลดสมัครสอบ BMAT 2022 + Link รวมเอกสาร event
 • Cell and Organisation
 • Cell Division
 • Genetics and Genetic Engineering
 • Evolution and Ecology
 • Digestion
 • Respiration
 • Blood and Circulation
 • Nerves and Hormones
 • Homeostasis
 • Excretion and Diseases
 • Post-test Intensive course for BMAT Biology
 • Online Solution
 • กิจกรรม Portfolio Grooming
 • Code ส่วนลดสมัครสอบ BMAT 2022 +Link รวมเอกสาร event
 • Intensive Course for BMAT Writing
 • กิจกรรม Portfolio Grooming
 • Code ส่วนลดสมัครสอบ BMAT 2022 +Link รวมเอกสาร event
 • Advanced BMAT Part 1 (Problem Solving & Critical)
 • Code ส่วนลดสมัครสอบ BMAT 2022 +Link รวมเอกสาร event
 • Advanced BMAT Part 2 : Scientific Knowledge
 • Online Solution
 • Code ส่วนลดสมัครสอบ BMAT 2022 +Link รวมเอกสาร event