keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Foundation for BMAT Part2 Pack(v.2)

รหัส : 5703-S02

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿13,300.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

Foundation for BMAT Math สอนโดย พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์

-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ

Foundation for BMAT Physics สอนโดย พี่เกรท-สรณภพ เทวปฎิคม

-ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ จาก Stanford GPA 3.99

-เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิก ระดับโลก

Foundation for BMAT Chemistry สอนโดย พี่ก๊อฟ-ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล

-ปริญญาโทจาก London School of Economics

-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากวิศวะ จุฬาฯ, เหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน.

Foundation for BMAT Biology สอนโดย พี่เคนจิ-จิรภัทร วงศ์มหเจริญ

-ปริญญาโทด้านชีววิทยา Biotechnology, Bioprocessing and Business Management, University of Warwick, UK

-ปริญญาตรีด้านชีวการแพทย์ Biotechnology, Bioprocessing and Business Management, University of Warwick, UK

 

เหมาะสำหรับ

- น้องๆที่ต้องการเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์รอบ 1 และใช้คะแนน BMAT ในการยื่น

- น้องๆม.4-5ที่ไม่เคยเรียน BMAT มาก่อนเลยและต้องการเริ่มเตรียมตัว ปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอบ BMAT PART 2 โดยเฉพาะ

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

- ทำความเข้าใจ Specification ของ BMAT Part2 ในแต่ละวิชา

- เน้นปูพื้นฐานเนื้อหาสำคัญ และหยิบยกหัวข้อยากมาอธิบายแบบละเอียดให้น้องๆเข้าใจ เพื่อให้การเรียนต่อไปง่ายขึ้น และตามด้วยการฝึกทำโจทย์เพื่อวัดความเข้าใจ ให้น้องๆมั่นใจในการทำความรู้ไปประยุกต์ใช้เมื่อเจอโจทย์อื่นมากขึ้น

เพื่อประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ BMAT Part2 ควรเรียนคอร์ส Intensive course for BMAT Part 2 ต่อเนื่องกัน เนื่องจากน้องๆจะได้เข้าใจทุกเนื้อหามากยิ่งขึ้น

 

ประกอบไปด้วยคอร์ส

(5115) Foundation for BMAT Physics

(5116) Foundation for BMAT Math

(5117) Foundation for BMAT Chemistry

(5118) Foundation for BMAT Biology

บทเรียน

Foundation for BMAT Physics (v.1)
  • Foundation for BMAT Physics
  • Foundation for BMAT Math
  • Foundation for BMAT Chemistry
  • Explanation Solution
  • Explanation NSAA All parts
  • Foundation for BMAT Biology
  • Explained Solution