keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Advanced Writing for IELTS (v.5)

รหัส : CV5833-V05

ความยาววิดีโอ 15 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 18 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

As low as ฿6,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

สำหรับการเลือกซื้อคอร์สเรียน + EBOOK -> EBOOK จะสามารถใช้บน IPAD ได้เท่านั้น

ครูผู้สอน 

ดร.พี่กั๊ก

 

- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

 

 

เหมาะสำหรับ

- น้องที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว ได้คะแนน 6.0-6.5 และต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 7.0 Up เพื่อยื่นเข้าศึกษาหลักสูตร Inter ทุกคณะทั้งในไทยและต่างประเทศ

- น้องๆที่เคยเรียนคอร์ส IELTS มาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อคว้า IELTS Perfect Score

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

การสอนเนื้อหา IELTS Writing แบบเข้มข้น โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เน้นโครงสร้างการเขียนมาตรฐาน band 7 ทั้ง 2 Tasks ของ IELTS Writing เพื่อเป็นโครงสร้างที่ ready to use สำหรับการสอบจริงได้เลย พร้อมพาฝึกทำโจทย์ในทุกรูปแบบของคำถามทั้งพาร์ท 1 ไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตารางข้อมูล แผนที่และกระบวนการ และพาร์ท 2 ที่มีทั้งการตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนอภิปรายเหตุผล การบรรยายข้อดี-ข้อเสีย และการเขียนตอบเมื่อโจทย์มีมากกว่า 1 คำถาม

บทเรียน

  • Advanced writing for IELTS