keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Adv. CU-ATS Physics(v.2)

รหัส : CV5108-V02

ความยาววิดีโอ 27 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 33 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

As low as ฿7,700.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

สำหรับการเลือกซื้อคอร์สเรียน + EBOOK -> EBOOK จะสามารถใช้บน IPAD ได้เท่านั้น

ครูผู้สอน

พี่อิ๊งค์-บูรณ์พิภพ ศิริโรจน์รัตนะ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา Pure Mathematics จุฬาฯ (GPA 3.94)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาปิโตรเลียม เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (GPA 3.92)

เหมาะสำหรับ

-น้องๆที่ผ่านการเรียนคอร์ส CU-ATS Physics หรือ SAT Physics มาแล้ว และต้องการการทบทวนเนื้อหาและตะลุยโจทย์ CU-ATS Physicsให้เชี่ยวชาญขึ้น

-น้องๆที่อยากเข้า ISE CU ด้วยการยื่นคะแนน CU-ATS ร่วมกับ CU-AAT Math

-น้องๆที่อยากเข้า ISE และ BSAC CU และต้องการสอบ CU-ATS เพื่อใช้คะแนนแทน SAT Subject Tests ที่ยกเลิกรอบสอบไป

 

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Physics แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Physics เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Physics ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Chemistry ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

บทเรียน

  • Advanced CU-ATS Physics