keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Grammar Comprehensive ม.ต้น

รหัส : P2001-V01

ความยาววิดีโอ 36 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 40 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿4,900.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน  ครูจ๊อบ กิตติประภา จิวะสันติการ

ปริญญาโท  : Management Science & Engineering, Stanford University

ปริญญาตรี  : Economics (Honors), Stanford University

มัธยมปลาย  : Cate School (US Top Ten school)

: เตรียมอุดมฯ, ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันภาษาอังกฤษและชนะเลิศหลายรายการ

TOEFL PBT  : 670/677, Writing 6/6

TOEFL iBT  : 118/120

เหมาะสำหรับ

✓ น้องระดับชั้นม.ต้นทั้งหลักสูตรปกติและ EP Program

✓ น้องที่ต้องการปูพื้นฐานGrammar เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม หรือพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพื้นฐานสู่การเรียน Inter Program

รายละเอียด

ปูพื้นฐาน Grammar ที่จำเป็นต้องรู้ระดับ ม.ต้น ตั้งแต่ Part of Speech, Tense จนถึงเรื่องที่ยากขึ้น เช่น Causative, Subject-Verb Agreement ผ่านการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย ให้เห็นโครงสร้างภาษาอังกฤษภาพกว้างทั้งหมด พร้อมสอดแทรก Tips อันเป็นเอกลักษณ์ของ Premier Prep เพื่อเสริมสร้างความรู้ Grammar ให้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อพิชิตข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำหรือพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพื้นฐานสู่การเรียน Inter Program

 

Lessons

 

Unit 1: Noun

Unit 2: Article

Unit 3: Quantifier

Unit 4: Pronoun

Unit 5: Another, Other(s), The Other(s)

Unit 6: Preposition

Unit 7: Present Time

Unit 8: Past Time

Unit 9: Future Time

Unit 10: The Perfect Tense

 

 

Unit 11: Subject - Verb Agreement

Unit 12: Interrogative Sentence

Unit 13: Adjective and Adverb

Unit 14: Modal Auxiliary

Unit 15: Infinitive and Gerund

Unit 16: Connecting Ideas

Unit 17: Adjective Clause (Relative Clause)

Unit 18: Noun Clause

Unit 19: Conditional Sentences

Unit 20: The Passive

Unit 21: The Causative

 

บทเรียน

  • Grammar Comprehensive ม.ต้น