keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Foundation for BMAT Biology(V.1)

รหัส : 5118-V01

ความยาววิดีโอ 12 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,400.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ครูผู้สอน
ดร.พี่เทม-พลกฤษณ์ ยี่สิ้น
-ปริญญาเอกด้านชีววิทยา University of Wisconsin – Madison, USA ด้วย full scholarship
-ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1


เหมาะสาหรับ


- น้องๆที่ต้องการเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์รอบ 1 และใช้คะแนน BMAT ในการยื่น
- น้องๆม.4-5ที่ไม่เคยเรียน BMAT มาก่อนเลยและต้องการปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนตัวคอร์ส Intensive
รายละเอียดคอร์สเรียน
- เน้นปูพื้นฐานเนื้อหาทั้งหมดก่อนไปต่อยอดคอร์ส Intensive โดยปูความรู้ที่จาเป็น และหยิบยกหัวข้อยากมาอธิบายให้น้องๆก่อนเพื่อให้การเรียนต่อไปง่ายขึ้น
- เน้นเนื้อหาแบบราย]ะเอียดที่ 70% ของคอร์ส และตามด้วยแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจอีก 30% เพื่อให้น้องๆมั่นใจที่สุด

บทเรียน

  • Foundation for BMAT Biology