BMAT

FOUNDATION FOR BMAT PROBLEM SOLVING
ชื่อคอร์ส 5856-V02 : Foundation for BMAT Problem Solving

สอนโดย พี่ภัทร์-ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์
-ปริญญาโท จาก University of Aberdeen, UK
-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง วิศวะ จุฬาฯ


เหมาะสำหรับ
- น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ต้องการเริ่มเตรียมตัว ปูพื้นฐานเพื่อสอบ BMAT PART1 ในหัวข้อ Problem Solving โดยเฉพาะ


รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สปูพื้นฐานสำหรับการสอบ BMAT Problem Solving ภายในคอร์สน้องจะได้ฝึกการคิดแบบเป็นระบบด้วยเทคนิค Working Backward โดยพี่ภัทร์ ที่จะช่วยให้น้องเข้าใจและวิเคราะห์คำถามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกฝนกับโจทย์ที่ไล่ระดับจากง่ายไปยาก เพื่อช่วยน้องเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน Intensive Course for BMAT Part1
การเรียนคอร์สนี้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการสอบ BMAT PART 1 เพราะเป็นเพียงคอร์สปูพื้นฐานเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนควรเรียนคู่กับ Foundation for BMAT Critical เนื่องจากเป็นทักษะที่ต้องใช้ในการสอบควบคู่กัน

ชม.เรียนจริง : 12 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14.5 ชม

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,400.00