SAT SUBJECT TEST

SAT SUBJECT TEST
ชื่อคอร์ส L5823-R02 : Adv. SAT Subject test Biology (รอบ2)_Oct 2020

รายละเอียดคอร์ส

วัน : Sat-Sun
เวลา : 14:00-17:15
วันที่ : 15 Aug - 6 Sep (งด 29 Aug)

**คอร์สนี้สามารถเลือกเรียนได้ว่าจะมาเรียนที่สาขา หรือเรียน Online ผ่านระบบ Zoom

สอนโดย ดร.พี่เทม-พลกฤษณ์ ยี่สิ้น
-ปริญญาเอกด้านชีววิทยา University of Wisconsin – Madison, USA
-ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1


เหมาะสำหรับ
- น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Biology มาก่อน หรือ มีคะแนน Placement Tests ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
- น้องที่มีพื้นฐาน Biology ที่ดีแล้วและต้องการเน้นฝึกทำโจทย์โดยเฉพาะ
- น้องที่เคยสอบ SAT Biology มาแล้วได้คะแนน มากกว่า 680 และต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สฝึกตะลุยโจทย์เข้มข้นใน SAT Biology เพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับน้องๆ ภายในคอร์สจะสรุปเนื้อหาแบบรวบรัด เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก พร้อมอัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด น้องจะได้ฝึกฝนกับชุดข้อสอบที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบให้ทันเวลาจาก ดร.พี่เทม ที่จะมาช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ในระดับ 750 ขึ้นไป

สิทธิพิเศษในคอร์ส
-สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมติว Boost Up และ SAT CLUB ฟรี! ตลอดทั้งปี
-บัตรเข้าร่วมสอบกิจกรรม Mock Exam จำลองสนามสอบฟรี! จำนวน 1 ครั้ง

฿10,000.00