SAT SUBJECT TEST

PRE SAT II PHYSICS
ชื่อคอร์ส 5834-V01 : Pre SAT Subject Physics

• ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัว SAT Physics ล่วงหน้า และน้องๆ ม.5-6 ที่พื้นฐานไม่แน่น (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่ได้เรียนฟิสิกส์มา)

• ใช้ปูพื้นฐานได้สำหรับน้องที่จะเรียน SAT และ BMAT (แต่จะเน้น SAT เป็นหลัก)

• รูปแบบการสอนจะเน้นสอนพื้นฐาน และโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้นโดยเฉพาะ

ชม.เรียนจริง : 11.3 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14 ชม

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,200.00